Co to jest kredyt hipoteczny i kiedy możesz go otrzymać?

04.01.2022

Kredyt hipoteczny – co to?

Mimo że intuicyjnie rozumiemy, co to kredyt hipoteczny, i prawidłowo kojarzymy go z rynkiem nieruchomości, to jednak definicja nie jest już tak oczywista. Kredyt hipoteczny jest specjalnym rodzajem zobowiązania, w którym zabezpieczeniem jest hipoteka. Oznacza to, że dom lub mieszkanie, które kupisz, będzie w przyszłości zabezpieczeniem na wypadek niewypłacalności. Kredyt hipoteczny jest też jasno sprecyzowanym sposobem finansowania, ponieważ otrzymanych środków nie można przeznaczyć na inny cel.

Kredyt hipoteczny można wziąć na:

 • zakup domu lub mieszkania,
 • budowę domu,
 • zakup działki,
 • rozbudowę lub remont istniejącej nieruchomości,
 • wykończenie domu lub mieszkania.

W ramach umowy kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się przekazać środki pieniężne w określonej kwocie, a kredytobiorca do terminowej spłaty zadłużenia. W przypadku zaniechania płatności bank ma prawo przejąć nieruchomość, której hipoteka stanowi zabezpieczenie kredytu. Jest to jednak ostateczny krok, na który banki decydują się po wyczerpaniu innych sposobów otrzymania zaległych płatności.

Kredyt hipoteczny – jakie warunki trzeba spełnić?

Kiedy wiesz już, co to kredyt hipoteczny, zapoznaj się z warunkami, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o taką formę finansowania. Wymagania stawiane przez bank przed udzieleniem kredytu hipotecznego mogą się różnić w zależności od bieżącej polityki danej placówki, dlatego warto porównać ze sobą kilka ofert. O przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o kredyt hipoteczny może decydować:

 • wysokość wkładu własnego,
 • rodzaj umowy w pracy,
 • stan cywilny,
 • wiek,
 • miesięczne wynagrodzenie i wydatki, w tym bieżące kredyty i pożyczki.

Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje wysokość wkładu własnego w wysokości 20% wartości nieruchomości, na zakup której udzielany jest kredyt. Jest to jeden z podstawowych wymogów, który należy spełnić, aby otrzymać finansowanie w formie kredytu hipotecznego. Zdarza się, że minimalny wkład własny jest obniżany np. do 10%, jednak pod warunkiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Po rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji klienta bank może zdecydować się na udzielenie kredytu hipotecznego również bez wkładu własnego, jednak taka sytuacja ma miejsce w ściśle określonych przypadkach.

Zainteresuje Cię: Co to jest kredyt konsolidacyjny? Jak działa?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Możesz się zastanawiać, jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. W końcu większość banków wymaga aż 20% partycypacji w wartości nieruchomości, więc taka oferta prezentuje się znacznie korzystniej na tle standardu dostępnego na rynku finansowym. Pamiętaj jednak, że bank, rezygnując z wkładu własnego, musi znaleźć inną formę zabezpieczenia. Oto, co zatem należy zrobić, aby otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego:

 • wykazać inną nieruchomość, która będzie zabezpieczeniem,
 • posiadać działkę, na której ma być wybudowana nieruchomość,
 • skorzystać z pożyczki u dewelopera,
 • znaleźć nieruchomość, która jest oferowana po cenie niższej niż cena rynkowa.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego nie jest możliwy, jednak potocznie w ten sposób określa się zobowiązanie, którego zabezpieczeniem są alternatywy do tradycyjnego wkładu własnego. Dzięki temu w elastyczny sposób można zwiększać swoją zdolność kredytową i poprawić ocenę sytuacji finansowej w oczach banku.

Zdolność kredytowa

Jak w przypadku każdego zobowiązania, tak i przy podpisywaniu umowy kredytowej na zakup nieruchomości należy wykazać zdolność do spłaty zadłużenia. Kredyt hipoteczny charakteryzuje długi horyzont spłaty, dlatego przed podpisaniem umowy bank szczegółowo weryfikuje zdolność kredytową każdego klienta. W tym celu bank może poprosić o przedstawienie informacji o wysokości Twoich dochodów, kosztów miesięcznych, sytuacji rodzinnej, zobowiązaniach finansowych czy stażu pracy. Na podstawie przedstawionych dokumentów podejmuje on decyzję o udzieleniu Ci kredytu hipotecznego lub odmowie podpisania takiej umowy.

Koszty kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to również koszty związane z obsługą długu. Poza częścią kapitałową każda miesięczna rata składa się również z części odsetkowej oraz pozostałych kosztów kredytu. Warto wiedzieć zatem, jakie są koszty kredytu hipotecznego. W jego skład wchodzą:

 • oprocentowanie – składa się ze stałej marży ustalonej przez bank i zmiennej stopy procentowej, np. WIBOR 3M;
 • prowizja za udzielenie kredytu – opłata związana z udzieleniem kredytu hipotecznego przez bank naliczana jednorazowo lub jako część miesięcznej raty;
 • koszty ubezpieczenia – wiele banków nie udziela kredytów hipotecznych bez wykupu dodatkowego ubezpieczenia, dlatego warto sprawdzić tę kwestię w ofercie;
 • dodatkowe koszty – niektóre banki udzielają kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach pod warunkiem założenia konta osobistego lub zamówienia karty kredytowej.

Kredyt hipoteczny a kredyt mieszkaniowy

Warto nie tylko znać specyfikę kredytu hipotecznego, ale także wiedzieć, co to jest kredyt mieszkaniowy. Oba te określenia stosowane są wymiennie, jednak należy zaznaczyć, że kredyt mieszkaniowy i kredyt hipoteczny to nie jest ten sam produkt. Istotną różnicę stanowi zabezpieczenie na hipotece w przypadku kredytu hipotecznego. Kredyt mieszkaniowy nie ma takiego wymogu i tym samym bliższy jest tradycyjnemu kredytowi bankowemu. Kolejną różnicą jest cel kredytu. W przypadku kredytu mieszkaniowego może być on przeznaczony wyłącznie na zakup nieruchomości mieszkalnej, natomiast kredyt hipoteczny może sfinansować zakup gruntu, budynków lub praw własności do nieruchomości.

Kredyt hipoteczny to uniwersalny produkt, który pozwoli zakupić wymarzone mieszkanie czy dom. Jego najważniejszym wyróżnikiem jest zabezpieczenie w postaci hipoteki. Dodatkowym wymaganiem jest posiadanie wkładu własnego w wysokości 20% wartości nieruchomości, jednak kwota ta może być obniżona do 10% lub zastąpiona inną formą zabezpieczenia. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, dlatego warto dokładnie przeanalizować warunki umowy, w tym w szczególności koszty kredytu, aby podjąć rozsądną decyzję z myślą o przyszłości całej Twojej rodziny.

Przeczytaj również: Historia kredytowa - jak ją zbudować lub sprawdzić?

Podobne artykuły

Poradnik pożyczkowy

piątek, 26 sierpnia 2022

Pożyczka dla młodych – już od 18 lat?

Młodzi ludzie mają swoje potrzeby, które potrafią poważnie nadwyrężyć niejeden portfel. Dużo nauki i zwykle brak dyspozycji pracy na pełen etat sprawiają, że coraz częściej sięgają[...]

Poradnik pożyczkowy

środa, 24 sierpnia 2022

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt/pożyczkę?

W dobie coraz większej popularności internetowych przestępstw nie ma nic dziwnego w tym, że chcemy sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas kredytu lub pożyczki. Jak[...]

Poradnik pożyczkowy

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Kalkulator pożyczek – czym jest i jak może Ci pomóc?

Ludzie coraz częściej korzystają z szybkich pożyczek. Galopująca inflacja, drożejące produkty i usługi sprawiają, że koszty życia są coraz większe, niestety – w przeciwieństwie do zarobków.[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.