Co to jest kredyt konsumencki i ile wynosi jego oprocentowanie?

Anna Stachurska

30.03.2022

Jest wiele pomysłów, by zasilić domowy budżet dodatkową gotówką. Wśród nich znajduje się kredyt konsumencki, który od lat jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów, gdy brakuje pieniędzy na niespodziewane wydatki. Czym jest kredyt konsumencki i co warto o nim wiedzieć? Oto najważniejsze informacje o jednym z najczęściej wybieranych produktów finansowych przez konsumentów.

Co to jest kredyt konsumencki?

W świecie finansów jest wiele określeń, które często pojawiają się w artykułach, a nawet rozmowach, przez co z pozoru wydają się zrozumiałe. Nie zawsze jednak potoczne rozumienie jest prawidłowe. Mówiąc „kredyt konsumencki”, nie zawsze wiemy dokładnie, co ten termin oznacza. Dlatego też warto wyjaśnić, czym tak naprawdę jest kredyt konsumencki, ponieważ wbrew pozorom pod tym pojęciem mogą kryć się nie tylko kredyty, lecz także inne produkty finansowe. 

Kredyt konsumencki to wszelkiego rodzaju kredyty i pożyczki, które udzielane są osobie fizycznej na określony cel prywatny. Konsument może skorzystać z takiej formy zasilania swojego domowego budżetu w celu zakupu wyposażenia do domu, pokrycia kosztów zagranicznego wyjazdu lub w innym wybranym celu. Istotne jest, aby kredyt konsumencki nie był przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej kredytobiorcy. Szczegółowe warunki udzielania tego rodzaju kredytu reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku.

Kredyt konsumencki – ile pieniędzy można otrzymać?

Wielu konsumentów nie wie, ile wynosi maksymalna kwota kredytu konsumenckiego. Jest to zrozumiałe, ponieważ większość umów kredytowych dotyczy znacznie niższych sum pieniędzy niż maksymalna kwota kredytu konsumenckiego. Warto wiedzieć, ile maksymalnie można otrzymać pieniędzy, składając wniosek o taki kredyt. Krańcowa kwota nie zależy bowiem od oferty kredytobiorcy czy od zdolności kredytowej konsumenta, ale jest wprost ustalona w prawie finansowym.

Jedną z wielu istotnych informacji, które zostały określone w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, jest maksymalna kwota kredytu konsumenckiego. Po nowelizacji ustawy w roku 2016 kwota ta została podwyższona i wynosi obecnie 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta krajowa. Dla kredytobiorcy oznacza to, że żadna instytucja nie może udzielić mu kredytu konsumenckiego na kwotę wyższą niż ta wskazana w ustawie. W indywidualnych przypadkach maksymalna kwota może być jednak niższa niż ta określona w ustawie. Taka sytuacja może mieć miejsce w związku z niską oceną zdolności kredytowej lub polityką kredytowo-depozytową banku.

Kredyt konsumencki – na co warto zwrócić uwagę?

Słowo „kredyt” może być mylące dla wielu osób, ponieważ sugeruje, że podmiotem pożyczającym pieniądze jest bank. Kredyt konsumencki jest znacznie szerszą kategorią, ponieważ obejmuje zarówno kredyty, jak i pożyczki konsumenckie. Te ostatnie mogą znajdować się w ofercie banków komercyjnych, a także innych instytucji finansowych, takich jak firmy pożyczkowe czy SKOK-i. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z kredytu konsumenckiego warto więc sprawdzić, kto dokładnie jest kredytodawcą i na jakich warunkach pożycza pieniądze.

Inną istotną informacją przy podejmowaniu decyzji o kredycie jest wysokość RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Termin ten został wprowadzony wraz z wejściem w życie ustawy o kredycie konsumenckim. Mimo ustalenia maksymalnego oprocentowania kredytu konsumenckiego całkowity koszt kredytu może być wyższy z powodu prowizji i dodatkowych opłat związanych z obsługą zadłużenia. Im wyższe RRSO, tym wyższy łączny koszt kredytu konsumenckiego. Warto jednak pamiętać, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie, co może przedstawiać kredyty o krótkim okresie spłaty w mniej korzystnym świetle.

Zainteresuje Cię: Kredyt i pożyczka to nie to samo

Koszty kredytu konsumenckiego

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, kredyt konsumencki nie może być pozbawiony kosztów. Oznacza to, że każdy taki kredyt lub pożyczka, poza ratą kapitałową, zawiera również część odsetkową w postaci kosztów finansowych. Podstawowym kosztem kredytu konsumenckiego są odsetki. Ponadto każda instytucja finansowa może naliczyć marżę, prowizję lub inne dodatkowe koszty, które będą zwiększać miesięczną ratę kredytu. Porównując oferty firm, które proponują kredyt konsumencki, warto zwrócić uwagę nie tylko na oprocentowanie, lecz także pozostałe koszty związane z udzieleniem kredytu lub pożyczki oraz późniejszą obsługą zadłużenia.

Podobnie jak maksymalna kwota kredytu, tak również oprocentowanie nie może być określane w sposób dowolny. Rada Polityki Pieniężnej ustalając wysokość stóp procentowych, określa jednocześnie maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego. 8 lutego 2022 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym podjęto decyzję o ponownym podniesieniu stóp procentowych. Obecnie maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego wynosi 12,5%. Prognozy analityków finansowych wskazują, że może nie być to ostatnia podwyżka stóp w tym roku, dlatego warto śledzić bieżące informacje z rynku finansowego.

Kredyt konsumpcyjny a kredyt konsumencki

Te dwa z pozoru bardzo podobne określenia wcale nie oznaczają tego samego. Główną różnicą między kredytem konsumenckim a konsumpcyjnym jest punkt odniesienia. Pojęcie „kredyt konsumencki” obejmuje kredyty i pożyczki udzielane konsumentowi, a więc osobie fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt konsumpcyjny z kolei dotyczy wszystkich kredytów, które są przeznaczone, zgodnie ze swoją nazwą, na konsumpcję. Jako przykład kredytu konsumenckiego, który nie jest kredytem konsumpcyjnym, można wskazać kredyt na zakup samochodu. W tym przypadku mamy konkretny cel, na który mają zostać przeznaczone środki pieniężne, a nie na ogólnie rozumianą konsumpcję, jak ma to miejsce przy kredycie konsumpcyjnym.

Kredyt konsumencki to szerokie określenie, które zawiera w sobie wszystkie kredyty i pożyczki udzielane konsumentowi, a więc osobie fizycznej. Istotną informacją jest to, że kredyt ten nie może finansować jednoosobowej działalności gospodarczej ani innej działalności prowadzonej przez kredytobiorcę. Ogólne zasady udzielania kredytu konsumenckiego wywodzą się wprost z ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku z późniejszymi zmianami. Przy wyborze oferty warto pamiętać, że szczegółowe zapisy w ofercie, takie jak marża, prowizja czy inne dodatkowe koszty, zależą już bezpośrednio od kredytodawcy.

Przeczytaj również: Oszczędności przy wymianie opon

Podobne artykuły

Poradnik pożyczkowy

piątek, 26 sierpnia 2022

Pożyczka dla młodych – już od 18 lat?

Młodzi ludzie mają swoje potrzeby, które potrafią poważnie nadwyrężyć niejeden portfel. Dużo nauki i zwykle brak dyspozycji pracy na pełen etat sprawiają, że coraz częściej sięgają[...]

Poradnik pożyczkowy

środa, 24 sierpnia 2022

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt/pożyczkę?

W dobie coraz większej popularności internetowych przestępstw nie ma nic dziwnego w tym, że chcemy sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas kredytu lub pożyczki. Jak[...]

Poradnik pożyczkowy

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Kalkulator pożyczek – czym jest i jak może Ci pomóc?

Ludzie coraz częściej korzystają z szybkich pożyczek. Galopująca inflacja, drożejące produkty i usługi sprawiają, że koszty życia są coraz większe, niestety – w przeciwieństwie do zarobków.[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.