Co to jest lokata bankowa? Jak działa i czy wciąż się opłaca?

Anna Stachurska

22.02.2022

Lokata bankowa – co to jest?

Od lat banki specjalizują się w przechowywaniu dużych zasobów gotówki. Aby zachęcić klientów do ulokowania swoich oszczędności, banki proponują oprocentowanie depozytu na określonym rynkowo poziomie. Lokata jest specjalnym rodzajem depozytu bankowego, ponieważ z reguły przez określony czas nie jest on dostępny dla właściciela. W zamian za zamrożenie środków pieniężnych w banku klient otrzymuje odsetki. Gdy upłynie czas trwania lokaty, wpłacona kwota wraz z odsetkami powraca na konto klienta.

Lokata bankowa jest więc jednym z podstawowych produktów i znajduje się w ofercie niemal każdego banku. Może być dostępna dla wszystkich osób lub jedynie dla nowych klientów. Lokata bankowa może również wyróżniać się czasem trwania i oprocentowaniem. Mimo że nie cieszyła się ona w ostatnich latach dużym zainteresowaniem wśród klientów banków, to jednak warto o niej pamiętać. Lokata bankowa jest jednym z bezpieczniejszych sposobów na inwestowanie swoich oszczędności, choć różni się od dobrze znanych kont oszczędnościowych.

Lokata bankowa a konto oszczędnościowe – czym się różnią?

Oszczędzanie nieodłącznie kojarzy się z kontem oszczędnościowym, jednak nie tylko w taki sposób można zadbać o swoje oszczędności. Lokata bankowa jest zupełnie odmiennym produktem od konta oszczędnościowego. Podstawową różnicą między tymi dwoma produktami bankowymi są warunki korzystania z nich. W przypadku konta oszczędnościowego można w każdym momencie przelać dodatkowe środki pieniężne do puli już zgromadzonych oszczędności. Lokata bankowa nie daje takiej możliwości. Każda lokata ma ustalony czas trwania i wpłata pieniędzy następuje jednorazowo w momencie zakładania lokaty. Nie ma więc możliwości zwiększenia kwoty na lokacie bankowej w czasie jej trwania.

Kolejną różnicą między tymi dwoma produktami bankowymi jest oprocentowanie. Lokata bankowa jest wyżej oprocentowana od konta oszczędnościowego, ponieważ przez określony czas klient nie ma dostępu do wpłaconych pieniędzy. Podczas korzystania z konta oszczędnościowego istnieje możliwość wypłaty pieniędzy, choć często może mieć to miejsce tylko raz w miesiącu. Jest to duża różnica z perspektywy klienta banku, ponieważ w nagłej sytuacji pieniądze zgromadzone na lokacie są znacznie trudniej dostępne niż w przypadku oszczędności na rachunku bankowym. Przerwanie lokaty przed terminem może skutkować naliczeniem kary lub utratą odsetek.

Rodzaje lokat bankowych

Banki ustalają czas trwania lokaty, czyli okres, na jaki pieniądze są przekazywane bankowi na wyłączność. W tym czasie klient nie może korzystać swobodnie ze zgromadzonych środków. Jednocześnie po upływie określonego czasu klient banku otrzymuje swoje pieniądze wraz z naliczonymi odsetkami na wskazany rachunek bankowy. W ten sposób w krótkim czasie może pomnożyć swoje oszczędności przy niskim poziomie ryzyka. Oto przykładowe lokaty bankowe, które pojawiają się w ofercie banku:

  • krótkoterminowa (od kilku dni do kilku miesięcy), 
  • długoterminowa (powyżej roku),
  • odnawialna (wznawia się cyklicznie), 
  • nieodnawialna (jednorazowa lokata bankowa),
  • walutowa (udzielana w innej walucie niż krajowa),
  • progresywna (oprocentowanie wzrasta wraz z czasem trwania lokaty).

Lokata bankowa krótko- i długoterminowa to dwa podstawowe rodzaje lokat terminowych. Każda lokata krótsza niż 12 miesięcy jest zaliczana do depozytu krótkoterminowego. Lokata bankowa krótkoterminowa może być trzy-, sześcio- i nieco rzadziej dziewięciomiesięczna. Określenie miesięcy odnosi się jedynie do czasu trwania lokaty, ponieważ oprocentowanie jest zawsze podawane w skali roku.

Oferta banku może zawierać zarówno lokaty odnawialne, jak i nieodnawialne. W przypadku tych pierwszych należy zwrócić szczególną uwagę, na jakich warunkach odnawia się lokata bankowa oraz w jaki sposób można zrezygnować z odnawiania. Przeoczenie tej różnicy w ofercie banku może skutkować tym, że pieniądze nie zostaną przelane na rachunek bankowy w oczekiwanym terminie. Wówczas lokata bankowa odnowi się i środki pieniężne ponownie zostaną zamrożone.

Lokata bankowa – oprocentowanie

Najważniejszą informacją dla klienta, który chce lokować swoje oszczędności w banku, jest to, ile wynosi oprocentowanie lokaty bankowej. Na to pytanie trudno udzielić precyzyjnej odpowiedzi, ponieważ oprocentowanie zależy od wielu czynników. Zarówno kwota, czas trwania lokaty, jak i polityka depozytowa banku będą miały istotny wpływ na wysokość oprocentowania lokaty bankowej. Mimo różnic w ofercie, oprocentowanie lokat w banku jest na zbliżonym do siebie poziomie. Obecnie waha się od 1,5 do 3%. Nie jest to atrakcyjne oprocentowanie, jednak znacznie wyższe niż na standardowym rachunku oszczędnościowym.

Od kilku lat wiele banków stosuje odrębną ofertę dla nowych klientów. W ten sposób przejmują one środki pieniężne, które nierzadko do tej pory były na rachunku w innym banku. Aby zachęcić klientów do ulokowania swoich oszczędności, oferują wyższe oprocentowanie i atrakcyjniejsze warunki lokaty w porównaniu ze standardową ofertą. Lokata bankowa dla nowych klientów jest więc korzystnym rozwiązaniem dla obu stron i umożliwia skorzystanie z ponadprzeciętnego oprocentowania.

Czy lokata bankowa jest opłacalna?

Oprocentowanie na poziomie około 2% w skali roku może nie wydawać się atrakcyjne, jednak nie jest to powód, by zapominać o tym produkcie. Lokata bankowa jest bezpiecznym sposobem na oszczędzanie i wiąże się z niewielkim ryzykiem. Nawet jeśli bank ogłosi upadłość, to środki pieniężne zostaną zwrócone z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na rachunek klienta. Lokata bankowa jest więc wartym rozważenia sposobem na stopniowe pomnażanie oszczędności w bezpieczny sposób.

Od wielu lat lokaty bankowe są stale obecne w ofercie banków komercyjnych, co nie powinno nikogo dziwić. Lokata bankowa jest sprawdzonym sposobem na bezpieczne oszczędzanie. Proste zasady sprawiają, że nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy finansowej, aby móc świadomie pomnażać zgromadzone środki pieniężne. Mimo niskiego oprocentowania, wielu klientów wciąż decyduje się na korzystanie z lokat, ponieważ pozwalają na bezpieczne oszczędzanie. Prostota i pewność to niewątpliwie dwie największe zalety lokaty bankowej, które sprawiają, że warto o niej pamiętać przy tworzeniu planu oszczędzania.

Podobne artykuły

Poradnik pożyczkowy

piątek, 26 sierpnia 2022

Pożyczka dla młodych – już od 18 lat?

Młodzi ludzie mają swoje potrzeby, które potrafią poważnie nadwyrężyć niejeden portfel. Dużo nauki i zwykle brak dyspozycji pracy na pełen etat sprawiają, że coraz częściej sięgają[...]

Poradnik pożyczkowy

środa, 24 sierpnia 2022

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt/pożyczkę?

W dobie coraz większej popularności internetowych przestępstw nie ma nic dziwnego w tym, że chcemy sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas kredytu lub pożyczki. Jak[...]

Poradnik pożyczkowy

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Kalkulator pożyczek – czym jest i jak może Ci pomóc?

Ludzie coraz częściej korzystają z szybkich pożyczek. Galopująca inflacja, drożejące produkty i usługi sprawiają, że koszty życia są coraz większe, niestety – w przeciwieństwie do zarobków.[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.