Czy każdy może dostać pożyczkę pozabankową?

06.03.2023

Na temat usług finansowych świadczonych przez prywatne przedsiębiorstwo narosło wiele przekonań. Niemało z nich to błędne założenia oparte na niewłaściwie zinterpretowanych przesłankach. Pokutuje wręcz przekonanie, że firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek pozabankowych proponują pożyczkobiorcom skrajnie nieatrakcyjne warunki. Oczywiście nie są to przekonania zgodne z prawdą, a ich popularność wynika przede wszystkim ze względu na znikomą świadomość dotyczącą funkcjonowania podobnych podmiotów. 

Jednym z przekonań towarzyszących myśleniu o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw finansowych niebędących bankami jest to, iż każdy może dostać pożyczkę. Czy jest to prawda? Na wstępie warto w jasny sposób stwierdzić, że nie każdy może otrzymać pieniądze z ramienia firmy zajmującej się taką działalnością. Pod uwagę należy brać nie tylko wiek potencjalnych pożyczkobiorców, ale także uświadomić sobie, iż nie tylko banki mają określone standardy i wymogi, w ramach których weryfikowani są kandydaci ubiegający się o pożyczkę. 

A depressed businessman man counting euro money working on computer at office desk, inflation concept.

Co wpływa na decyzję o przyznaniu pożyczki – wiek

Szybka weryfikacja informacji w źródłach internetowych wskaże nam, że istnieje całkiem sporo założeń, w ramach których potencjalny pożyczkobiorca może ubiegać się o pieniądze. Przede wszystkim ważny jest wspominany już wiek. Wbrew wielu błędnym opiniom, osiągnięcie pełnoletniości, a więc skończenie osiemnastego roku życia nie jest równoznaczne z możliwością otrzymania pożyczki. Progiem minimalnym jest tutaj wieku dwudziestu jeden lat – i chociaż zdarzają się podmioty oferujące swoje usługi również osobom poniżej tego wieku, to są one w zdecydowanej mniejszości. 

Warto wspomnieć, iż ograniczenie wiekowe ma również górną granicę. Nie jest ona tak jednoznaczna, jak dolna, lecz często mówi się o wieku emerytalnym. Przedsiębiorstwa finansowe nie będą skłonne udzielać pożyczek osobom powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia. Powód jest prosty – zarówno osiemnastolatkowie, jak i seniorzy zwykle nie mają pewnych źródeł dochodu. I o ile w przypadku nastolatków zagadnienie to nie wymaga komentarza, o tyle w przypadku osób starszych warto rzucić na to nieco światła. Emerytura, a mówiąc wprost – jej wysokość – zwykle nie pozwala na satysfakcjonującą spłatę pożyczki w określonym terminie. 

Oczywiście każda sprawa jest indywidualna i wymaga osobnego rozpatrzenia, jednak pewne tendencje są zauważalne i to właśnie na kanwie pewnych uogólnień można wyciągnąć powyższe wnioski.

Co wpływa na decyzję o przyznaniu pożyczki – zdolność kredytowa 

Zdolność kredytowa kojarzy się przede wszystkim z bankami, jednak trzeba powiedzieć wprost, że jest to istotny czynnik determinujący pozytywną weryfikację wniosku pożyczkobiorcy. Z jednej strony wydaje się to dość oczywiste – firma świadcząca usługi z zakresu pożyczania pieniędzy potrzebuje formy zabezpieczenia, że będziemy w stanie zwrócić zaciągnięte środki finansowe. Bez odpowiedniej zdolności nie jesteśmy w stanie poświadczyć naszej materialnej wiarygodności. 

W kontekście zdolności kredytowej warto wspomnieć również o obecności w Krajowym Rejestrze Długów. Obecność na tej liście także radykalnie zmniejsza nasze szanse. Wszystko dlatego, że jest to bardzo konkretna informacja na temat nie tylko naszej wypłacalności, ale również pewnych zachowań w kontekście podejmowania decyzji finansowych. Jeśli wcześniej mieliśmy problemy ze spłatą długu, znacznie trudniej będzie nam udowodnić, że tym razem postąpimy inaczej. 

Co wpływa na decyzję o przyznaniu pożyczki – dowód osobisty oraz miejsce zamieszkania

Kiedy ubiegamy się o pożyczkę na terenie Polski, ale w dowodzie tożsamości widnieje inny adres, z pewnością nie otrzymamy pieniędzy. Jest to ponownie forma zabezpieczenia dla przedsiębiorstwa finansowego. W przypadku zwłoki ze spłatą pieniędzy istnieje szereg sposobów, po jakie firma świadcząca takie usługi może sięgnąć, aby się z nami skontaktować. Jeśli jednak nie będzie nas na terenie kraju, to kontakt ten okaże się trudniejszy, a w skrajnych wypadkach – wręcz niemożliwy. 

W temacie dowodu osobistego warto podjąć także temat jego ważności. Wszystkie działania prawne, jakie podejmujemy, które oczekują posługiwania się dowodem osobistym, wymagają ważności tego dokumentu. Nie ma tutaj żadnych kompromisów w postaci dnia po terminie. Zawsze muśmy się upewnić, że dokument, jakim zamierzamy się wylegitymować, jest ważny. 

To oczywiście zaledwie kilka przykładów, które jednak dobitnie udowadniają, że nie każdy może otrzymać pozabankową pożyczkę. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tego rodzaju podmioty funkcjonują w ramach określonych standardów. Chcąc zatem ubiegać się o pożyczkę pozabankową, sprawdźmy, czy w ogóle mieścimy się w określonej normie pożyczkobiorców, którzy zwykle są pozytywnie rozpatrywani. Najczęściej na stronie określonej firmy znajduje się szereg wymogów, które musimy spełnić. Zapoznajmy się z nimi, aby oszczędzić sobie przykrych niespodzianek. Warto też skontaktować się z przedstawicielem takiego podmiotu, aby niezobowiązująco podpytać o praktyki dotyczące weryfikacji kandydatów, aby oszacować, jakie mamy szansę i na jakie elementy musimy zwrócić uwagę. 

Podobne artykuły

Brak kategorii

wtorek, 11 kwietnia 2023

Dlaczego leasing się opłaca nie tylko w przypadku samochodu?

Leasing. Z tym słowem wiąże się wiele skojarzeń. Przede wszystkim tych orbitujących wokół nabywania produktów na firmę. W przypadku posiadania własnej działalności, niezależnie od tego, czy[...]

Brak kategorii

wtorek, 14 marca 2023

Czy możesz dostać pożyczkę pozabankową bez kosztów dodatkowych?

Z czym musimy się liczyć, zaciągając pożyczkę? Z odsetkami. W zależności od tego, jakie warunki będą towarzyszyły zaciąganiu takiego wsparcia finansowego, zwrócona kwota będzie powiększona o[...]

Brak kategorii

czwartek, 2 marca 2023

Chwilówka a pożyczka ratalna – jakie są różnice?

Różnego rodzaju nieścisłości związane z rynkiem prywatnych przedsiębiorstw finansowych spowodowały niemały zamęt w świadomości wielu osób. Czy są to rozwiązania bezpieczne? Czy tzw. pożyczki pozabankowe są[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.