Inflacja a kredyt hipoteczny – w jaki sposób rosną raty kredytu

15.12.2022

Dwucyfrowa inflacja w Polsce nie jest już zaskoczeniem dla nikogo. Ostatnim razem podobna sytuacja miała miejsce w 1996 roku, czyli 26 lat temu. Niestety ceny cały czas szybują w górę i nic nie zapowiada się na nagłą zmianę sytuacji rynkowej. O tym, jak zjawisko inflacji wpływa na kredyt hipoteczny, tłumaczymy w poniższym artykule. 

Inflacja – przyczyny

Najpierw warto zastanowić się, skąd tak naprawdę wzięła się tak wysoka inflacja w 2022 roku. Niestety na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie, a przyczyn jest wiele. Oczywiście najistotniejszym czynnikiem jest całokształt sytuacji rynkowej, a wybuch pandemii, a następnie wojny znacznie na nią wpłynął. Ponadto wysoką inflację kształtuje również polityka, nadmierna emisja pieniądza bez pokrycia, a więc nieodpowiednia polityka monetarna banku centralnego i całego budżetu państwa. Ograniczenie dóbr takich jak energia, paliwo i nagły wzrost kosztów produkcji również powodują nasilenie zjawiska inflacji.  

Inflacja – rodzaje

Aby jeszcze lepiej zapoznać się z pojęciem inflacji, dobrze przeanalizować jej rodzaje, które prezentują się następująco: 

  • Stratoinflacja – mamy do czynienia z nią wtedy, gdy rząd niekoniecznie sprawdza się w swojej roli, a całej sytuacji towarzyszy wojna lub rewolucja. 
  • Stagflacja – pojawia się wraz z wysokim stopniem bezrobocia w kraju.
  • Slumpflacja – tutaj można dostrzec zarówno duży poziom bezrobocia, jak i brak wzrostu gospodarczego. 

Rodzaje inflacji dzieli się również na tempo wzrostu:

  • Deflacja – inflacja ujemna, podczas tego procesu środki finansowe nie tracą na wartości, a wręcz przeciwnie – zyskują.
  • Inflacja pełzająca – tym rodzajem inflacji nie należy się martwić. Standardowe zjawisko, które napędza gospodarkę, a stopa nie przekracza 5% rocznie. 
  • Inflacja krocząca –  można o niej mówić, gdy zaczyna przybierać 5-10% w skali roku. Niestety, ale inflacja krocząca potrafi „dać w kość” obywatelom danego państwa. 
  • Megainflacja – w tym przypadku wzrost cen następuje na poziomie od 15% do nawet 50%. Nierzadko powraca się do handlu barterowego, czyli posługiwania się wymianą dóbr materialnych, a nie banknotami.
  • Inflacja galopująca – sięga od 50% do 100% i jest bardzo uciążliwa dla każdego mieszkańca konkretnego państwa. 
  • Hiperinflacja – polega na wzroście cen od kilku tysięcy procent w górę. W tym przypadku waluta traci niemal całą swoją wartość.

Inflacja a kredyty – konsekwencje dla obywateli 

Inflację odczuwają praktycznie wszyscy Polacy, ponieważ objawia się ona w niemal każdym sektorze gospodarczym. Rosną ceny paliw, artykułów spożywczych, gazu, prądu oraz usług. Niestety z kont bankowych zaczynają ubywać oszczędności, a koszta kredytów pną się w górę. 

Stopy procentowe a rata kredytu 

Twoja rata kredytu znów urosła i nie wiesz dlaczego? Mamy odpowiedź. Musisz pamiętać, że na oprocentowanie kredytu składa się marża banku oraz stopa bazowa, która zależy od stopy Warsaw Interbank Offered Rate. Gdy klient decyduje się na kredyt, musi podjąć decyzję, czy chce skorzystać z oprocentowania zmiennego, czy stałego. Oprocentowanie zmienne warunkuje stawka WIBOR, a korekta odbywa się co kwartał lub co pół roku. Marżę wyznacza bank i może być różna dla każdego w zależności od pożyczonej sumy oraz celu. 

Jeszcze niedawno stopy procentowe w Polsce utrzymywały się na niskim poziomie, a podczas pandemii zbliżały się do zera. Takie zjawisko zachęcało inwestorów oraz osoby fizyczne do zakupu nowych nieruchomości. Niestety sytuacja rynkowa nagle się zmieniła, a Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła podwyżkę stóp procentowych.

Kredyt ze stałą stopą procentową

Zgodnie z tym, co pisaliśmy powyżej – oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Pierwsza opcja wydaje się bezpieczniejsza i gwarantuje brak zmiany wysokości opłat przez minimum 5 lat. Dotychczas Polacy nie korzystali zbyt często z tego rozwiązania, ponieważ nie było zbyt opłacalne. Sytuacja zmieniła się jednak wraz z końcówką 2021 roku, a kredyt ze stałą stopą procentową staje się coraz popularniejszym wyborem. Brak gwałtownych wzrostów rat to pewnego rodzaju gwarancja stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Jeżeli nie chcesz, aby Twoja rata nagle poszybowała w górę, opcja ze stałym oprocentowaniem może być bardzo korzystna.

Podobne artykuły

Brak kategorii

wtorek, 11 kwietnia 2023

Dlaczego leasing się opłaca nie tylko w przypadku samochodu?

Leasing. Z tym słowem wiąże się wiele skojarzeń. Przede wszystkim tych orbitujących wokół nabywania produktów na firmę. W przypadku posiadania własnej działalności, niezależnie od tego, czy[...]

Brak kategorii

wtorek, 14 marca 2023

Czy możesz dostać pożyczkę pozabankową bez kosztów dodatkowych?

Z czym musimy się liczyć, zaciągając pożyczkę? Z odsetkami. W zależności od tego, jakie warunki będą towarzyszyły zaciąganiu takiego wsparcia finansowego, zwrócona kwota będzie powiększona o[...]

Brak kategorii

poniedziałek, 6 marca 2023

Czy każdy może dostać pożyczkę pozabankową?

Na temat usług finansowych świadczonych przez prywatne przedsiębiorstwo narosło wiele przekonań. Niemało z nich to błędne założenia oparte na niewłaściwie zinterpretowanych przesłankach. Pokutuje wręcz przekonanie, że[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.