Jak w prosty sposób sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Anna Stachurska

04.01.2022

Co to jest zdolność kredytowa?

Zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu, dobrze jest upewnić się, czy jesteśmy wiarygodnym klientem w oczach instytucji finansowych. Przed podpisaniem umowy nasza zdolność kredytowa jest dokładnie oceniana. Dzięki temu instytucja finansowa może określić naszą sytuację materialną i zdecydować, czy udzielić nam pożyczki na ustalonych w umowie warunkach. Zdolność kredytowa jest więc maksymalną kwotą, jaką możemy otrzymać od banku lub innego podmiotu, który ma w swojej ofercie usługi finansowe.

Określenie zdolności kredytowej zabezpiecza obie strony umowy. Instytucja finansowa poprzez ocenę zdolności kredytowej ocenia bezpieczeństwo udzielenia nam pożyczki lub kredytu. Natomiast my jako klienci dowiadujemy się, czy nasza obecna sytuacja finansowa umożliwia nam skorzystanie z oferty. Warto pamiętać, że brak zdolności kredytowej nie zamyka drogi do finansowania zewnętrznego, a jedynie informuje nas, że przy obecnych dochodach nie możemy skorzystać z pożyczki lub kredytu na warunkach wskazanych w umowie.

Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Zanim pożyczka zostanie zaksięgowana na naszym koncie, banki oraz inne instytucje finansowe obliczają zdolność kredytową na podstawie wypełnionych przez klientów wniosków. Pozyskane dane wprowadzane są do specjalnego systemu, który oblicza zdolność kredytową. Wszystkie dane we wniosku należy podawać zgodnie z prawdą, nawet jeśli obawiamy się, że może to skutkować decyzją odmowną. Zatajenie lub podanie nieprawdziwej informacji może przyczynić się do późniejszych problemów. Banki mają możliwość sprawdzenia, czy nasze dane są zgodne ze stanem faktycznym, a w razie ewentualnych nieprawidłowości mogą podjąć kroki prawne. Pamiętajmy, że zdolność kredytowa może różnić się w zależności od kryteriów oceny, dlatego decyzja odmowna czy kwota pożyczki lub kredytu może różnić się w różnych bankach.

Zainteresuje Cię: Kredyt a pożyczka - jakie są różnice?

Zdolność kredytowa – co na nią wpływa?

Każda instytucja finansowa ma określone warunki, które należy spełnić, aby otrzymać kredyt lub pożyczkę. Jest jednak kilka wspólnych czynników, które pozwalają na uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Są to m.in.:

  • stałe miesięczne dochody – im wyższy stały miesięczny dochód, tym wyższą kwotę kredytu lub pożyczki można otrzymać,
  • nieuregulowane zobowiązania – im więcej kredytów, pożyczek lub innych zobowiązań pozostało nam do spłaty, tym niższa jest nasza zdolność kredytowa,
  • forma zatrudnienia – wiele instytucji finansowych preferuje umowy o pracę na czas nieokreślony, jednak nie jest to wymóg konieczny do uzyskania pozytywnej decyzji,
  • wiek klienta – zarówno młody, jak i podeszły wiek klienta może zmniejszać zdolność kredytową, jednak nie jest on czynnikiem determinującym decyzję o przyznaniu pożyczki bądź kredytu,
  • historia kredytowa – jeśli do tej pory na bieżąco spłacaliśmy swoje zadłużenia, nasza zdolność kredytowa będzie oceniona wyżej niż przy braku historii kredytowej,
  • sytuacja rodzinna – wiele instytucji finansowych podejmuje decyzję o przyznaniu pożyczki lub udzieleniu kredytu w zależności od stanu cywilnego lub posiadanej liczby dzieci,
  • koszty życia – im wyższe są stałe wydatki gospodarstwa domowego, tym niższa jest nasza zdolność kredytowa.

Poza warunkami, które powinniśmy spełnić, aby otrzymać kredyt lub pożyczkę, nasza zdolność kredytowa zależy od warunków określonych w umowie. Okres kredytowania, kwota i rodzaj kredytu mają wpływ na decyzję o przyznaniu nam dodatkowego strumienia pieniędzy. Im dłuższy okres, na który została podpisana umowa kredytu lub pożyczki, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymamy decyzję pozytywną, ponieważ miesięczna rata jest wówczas niższa. Jednocześnie im wyższa kwota kredytu, tym więcej warunków musimy spełnić, aby otrzymać potrzebną gotówkę.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Zanim skierujemy swoje kroki do banku, dobrze jest upewnić się, jaka jest nasza zdolność kredytowa. Okazuje się, że można to sprawdzić w bardzo prosty sposób i to bez wychodzenia z domu. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Informacji Kredytowej i wykonać kilka kroków. Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową w BIK?

Wypełniamy formularz.

Następnie potwierdzamy tożsamość z użyciem dowodu osobistego oraz przelewu weryfikacyjnego.

Na koniec dokonujemy płatności za raport, który otrzymujemy od razu po uiszczeniu stosownej kwoty.

Okazuje się, że odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić swoją zdolność kredytową online, jest prosta, a sam proces trwa tylko kilka minut. Dzięki temu możemy lepiej poznać naszą aktualną sytuację finansową oraz określić możliwości dodatkowego finansowania na przyszłość.

Kredyt hipoteczny – kiedy i na jakich warunkach można go otrzymać?

Wiele osób decyduje się na zakup własnego mieszkania lub domu. Wówczas naturalnie pojawia się temat dodatkowego finansowania, ponieważ taka transakcja wymaga bardzo dużej kwoty pieniędzy. Kredyt hipoteczny to specyficzny produkt na rynku finansowym, bo dotyczy zakupu nieruchomości i jest wieloletnim zobowiązaniem finansowym. Jaka zdolność kredytowa do kredytu hipotecznego jest potrzebna, aby decyzja banku była pozytywna?

Przy ocenie zdolności kredytowej podczas wnioskowania o środki finansowe na zakup mieszkania lub domu istotnym czynnikiem jest stałość zatrudnienia i pewna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego. Bank ocenia klienta w perspektywie wieloletniej, dlatego bierze szczególnie pod uwagę czynniki takie jak wiek, stan cywilny i sytuację rodzinną. Zdolność kredytową może zwiększać wykazanie posiadanego majątku lub oszczędności oraz ustanowienie hipoteki na posiadanej już nieruchomości.

Ocena zdolności kredytowej

Na koniec rozważmy przykładową sytuację. Załóżmy, że miesięcznie zarabiam 2500 złotych netto. Jaka zdolność kredytowa jest określona dla mnie, jeśli mieszkam sama i jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Stałe miesięczne dochody: 2500 zł netto
Nieuregulowane zobowiązania: brak
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony
Historia kredytowa: brak
Sytuacja rodzinna: singiel
Koszty życia: 1800 zł

Po wpisaniu tych przykładowych danych do kalkulatorów dostępnych w sieci zdolność kredytowa szacowana jest na nawet 20 000 zł. Kwota ta wystarczy na pokrycie nagłych wydatków lub zakup urządzeń do domu. Ostateczna ocena zdolności kredytowej będzie różniła się w zależności od instytucji finansowej, ponieważ każda z nich może różnie wartościować te czynniki.

Przeczytaj również: Ryzyko kredytowe - co to jest? Jakie są rodzaje?

Podobne artykuły

Poradnik pożyczkowy

piątek, 26 sierpnia 2022

Pożyczka dla młodych – już od 18 lat?

Młodzi ludzie mają swoje potrzeby, które potrafią poważnie nadwyrężyć niejeden portfel. Dużo nauki i zwykle brak dyspozycji pracy na pełen etat sprawiają, że coraz częściej sięgają[...]

Poradnik pożyczkowy

środa, 24 sierpnia 2022

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt/pożyczkę?

W dobie coraz większej popularności internetowych przestępstw nie ma nic dziwnego w tym, że chcemy sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas kredytu lub pożyczki. Jak[...]

Poradnik pożyczkowy

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Kalkulator pożyczek – czym jest i jak może Ci pomóc?

Ludzie coraz częściej korzystają z szybkich pożyczek. Galopująca inflacja, drożejące produkty i usługi sprawiają, że koszty życia są coraz większe, niestety – w przeciwieństwie do zarobków.[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.