Kontakt

Dane kontaktowe:

10 Online

Dziesiątka Finanse Sp. z o. o.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa

10 Online

NIP: 7842426890
Regon: 300976329
KRS: 0000069320
KNF: RIP000278

10 Online

Kapitał zakładowy: 14 360 000,00 zł
Nr rachunku bankowego: 32 1240 6335 1111 0010 9712 9049 Pekao S.A.

  Formularz kontaktowy

  Dane kontaktowe:

  10 Online

  Dziesiątka Finanse Sp. z o. o.
  ul. Łopuszańska 32
  02-220 Warszawa

  10 Online

  NIP: 7842426890
  Regon: 300976329
  KRS: 0000069320
  KNF: RIP000278

  10 Online

  Kapitał zakładowy: 14 360 000,00 zł
  Nr rachunku bankowego: 32 1240 6335 1111 0010 9712 9049 Pekao S.A.  Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000069320. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

  Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
  Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse sp. z o.o. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

  Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 1000 zł; oprocentowanie stałe 17,5%, całkowity koszt pożyczki 287,86 zł (w tym opłata przygotowawcza 0 zł, prowizja 273 zł, odsetki 14,86 zł); całkowita kwota do zapłaty 1287,86 zł, płatna w 1 racie wysokości 1287,86 zł w terminie 31 dni od udzielenia pożyczki. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 1866,14 %. Stan na 6.05.2022r.

  Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

  Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse sp. z o. o. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
  Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse sp. z o.o.