Koszt przerejestrowania samochodu

04.01.2022

Najnowsze dane wskazują, że pod koniec 2021 r. wzrosła liczba ofert sprzedaży aut używanych. W październiku na rynku wtórnym pojawiło się prawie 20 tys. więcej samochodów niż we wrześniu. Oznacza to, że w lokalnych wydziałach komunikacji ustawiają się długie kolejki do rejestracji pojazdów. Po nowelizacji przepisów nie warto odwlekać tej wizyty –‌ przekroczenie 30-dniowego terminu na przerejestrowanie samochodu uważa się za wykroczenie, które skutkuje bardzo wysoką karą finansową. Przed wizytą w urzędzie należy przygotować odpowiednie dokumenty, aby cały proces przebiegł sprawnie i bez zbędnego stresu. 

Kiedy i gdzie należy przerejestrować samochód?

Zakup samochodu zawsze należy zgłosić właściwym organom. Nowe auto podlega rejestracji, natomiast samochody z rynku wtórnego –‌ zakupione od osoby prywatnej, u dealera aut używanych czy w komisie –‌ trzeba przerejestrować. W obu przypadkach formalności wyglądają dość podobnie. Odpowiednia jednostka, w której należy zgłosić nabycie auta, zależy od miejsca zamieszkania. Wydziały komunikacji mieszczą się w starostwie powiatowym, w urzędzie miasta lub dzielnicy.

Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., jasno wskazują, że nowy właściciel powinien dokonać przerejestrowania samochodu w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Niedopełnienie tego obowiązku traktowane jest jako wykroczenie. Podstawą do nałożenia kary finansowej jest przepis prawa o ruchu drogowym art. 78 ust. 2 pkt 1. Według niego każdy, kto nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu na terytorium Polski, podlega karze pieniężnej. Może ona wynosić od 200 nawet do 1000 zł. 

Zainteresuje Cię: Ile kosztuje przegląd samochodu?

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu? Szczegółowe koszty

Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje przerejestrowanie auta. Ustawowe opłaty są stałe i nie różnią się w zależności od miejsca złożenia wniosku. Cena całej operacji wynosi 180,50 zł. W jej skład wchodzi kilka elementów:

 • opłata ewidencyjna –‌ 2 zł,
 • dowód rejestracyjny –‌ 54 zł,
 • nalepka kontrolna i legalizacyjna –‌ 31 zł,
 • tablice rejestracyjne –‌ 80 zł,
 • pozwolenie czasowe –‌ 13,50 zł. 

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie części składowe opłaty rejestracyjnej są obowiązkowe. Nowy właściciel auta, który nie chce wyrabiać nowych tablic rejestracyjnych, może pominąć ten punkt i tym samym obniżyć koszt przerejestrowania samochodu. 

Aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, powyższych płatności należy dokonać przed złożeniem wniosku. Można zrobić to na dwa sposoby: w kasie, na miejscu lub przelewem na konto urzędu, w którym rejestrowany będzie pojazd. Do wniosku musi zostać dołączony dowód wpłaty, dlatego osoby dokonujące jej przez internet powinny wydrukować potwierdzenie przelewu. 

Ile kosztuje przerejestrowania samochodu bez zmiany tablic

Koszt przerejestrowania samochodu bez zmiany tablic jest nieco niższy. Za przygotowanie tego elementu należy zapłacić 80 zł. Jeśli nowy właściciel zdecyduje się na pozostawienie dotychczasowych rejestracji, koszt całego procesu wyniesie 100,50 zł. Kierowcy rezygnują z tego nie tylko ze względów oszczędnościowych –‌ jeśli auto zostało zakupione w tym samym mieście czy nawet dzielnicy, tablice bez problemu pozwolą zidentyfikować samochód z miejscem zamieszkania właściciela.

W przypadku gdy poprzedni właściciel pochodził z innego miasta, warto zmienić ten element, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień. Doskonałym przykładem są konflikty dotyczące miejsc parkingowych –‌ łatwo wyobrazić sobie niezadowolenie mieszkańców warszawskiego osiedla, gdy pod blokiem regularnie parkuje samochód na poznańskich lub krakowskich rejestracjach. Aby nie wzbudzać niepotrzebnych wątpliwości, warto zadbać o to, aby tablice rejestracyjne były spójne z miejscem zamieszkania. 

Ile kosztuje przerejestrowanie auta z zagranicy?

Wiele osób obawia się, że przerejestrowanie samochodu zakupionego za granicą wiąże się z dodatkowymi kosztami. Tak na szczęście nie jest. Sprowadzenie auta z Niemiec czy Holandii może wiązać się z nadprogramowymi wydatkami, jednak samo załatwienie urzędowych formalności wygląda tak samo jak w zawarcie umowy kupna-sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że za koszt przerejestrowania auta z zagranicy wynosi 180,50 zł

W tym przypadku lepiej nie rezygnować z wyrobienia nowych tablic rejestracyjnych. Przepisy określają wprawdzie, że legalny numer rejestracyjny powinien zawierać cyfry arabskie oraz litery alfabetu łacińskiego. Należy rozumieć to w ten sposób, że po polskich drogach nie wolno poruszać się tylko samochodami z egzotycznych krajów, które używają innego systemu znaków. Za używanie nielegalnych tablic rejestracyjnych grozi mandat w wysokości 500 zł. Aby uniknąć nieporozumień, należy wymienić ten element również w samochodach zakupionych w jednym z krajów Unii Europejskiej. 

Mimo że koszt samej rejestracji pozostaje niezmienny, trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami związanymi z wydaniem dokumentu VAT 25, badaniami technicznymi, podatkiem akcyzowym czy tłumaczeniem wymaganych dokumentów przez tłumacza przysięgłego. W praktyce oznacza to, że przygotowanie do przerejestrowania auta z zagranicy będzie droższe niż urzędowe formalności. 

Zobacz też: Pożyczka prywatna - co to? Na co uważać?

Przerejestrowanie samochodu –‌ dodatkowe koszty

Koszt przerejestrowania auta będzie większy, jeśli nowy właściciel zdecyduje się na wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych złożonych z wybranych, charakterystycznych znaków. Może być to np. imię, ksywka, nazwa ulubionej kapeli lub inne krótkie hasło. Za spersonalizowaną rejestrację trzeba będzie zapłacić 1000 zł. W takiej sytuacji całkowity koszt całej operacji będzie znacznie wyższy. 

Z dodatkowymi opłatami muszą liczyć się także osoby, które nie mogą osobiście stawić się w wydziale komunikacji. Rodzice lub dzieci takich osób mogą reprezentować ich bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednak wyznaczenie innego pełnomocnika wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. 

Przerejestrowanie samochodu –‌ jakie dokumenty należy przygotować?

Przed wizytą w dziale komunikacji należy przygotować szereg dokumentów. Wśród nich są:

 • wniosek o przerejestrowanie pojazdu,
 • dowód osobisty nowego właściciela,
 • dowód własności (np. umowa kupna-sprzedaży),
 • aktualny dowód rejestracyjny z podbitym przeglądem technicznym,
 • potwierdzenie dokonania opłat obowiązkowych,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu,
 • dowód zakupu ubezpieczenia.

Bezpośredni koszt przerejestrowania samochodu nie jest wysoki. Jednak nie sposób dopełnić niezbędnych formalności bez zakupu polisy ubezpieczeniowej, jeśli poprzednia utraciła już ważność. Wtedy, w zależności od oferty ubezpieczyciela, do budżetu przeznaczonego na rejestrację auta trzeba będzie doliczyć kilkaset złotych.

Przeczytaj również: Pożyczka na samochód - jak ją otrzymać? Porady

Podobne artykuły

Niespodziewane wydatki

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Szybka pożyczka online – czy da się ją uzyskać już w kilka minut?

Szybka pożyczka online – czym dokładnie jest? Słowo „pożyczka” występuje w języku polskim od wieków. Wiele osób stosuje je zamiennie ze słowem „kredyt” i kojarzy dość[...]

Niespodziewane wydatki

środa, 30 marca 2022

Koszt remontu łazienki – materiały, prace przygotowawcze, robocizna

Na ostateczny koszt remontu łazienki mają wpływ takie czynniki, jak: materiały, prace przygotowawcze, robocizna, zakup armatury oraz jej montaż. Ceny różnią się w zależności od województw,[...]

Niespodziewane wydatki

środa, 30 marca 2022

Ile kosztuje wesele? Podstawowe koszty i dodatkowe atrakcje

Z danych wynika, że młode pary wydają na organizację wesela ok. 40–60 tysięcy złotych. Na ostateczny koszt mają wpływ czynniki takie jak prestiż miejsca, w którym[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.