Kredyt konsolidacyjny – co to, jak działa, jak pomaga spłacić zadłużenie?

Anna Stachurska

31.01.2022

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny to wyjątkowy rodzaj kredytu celowego, ponieważ jest on udzielany w celu spłaty nieuregulowanych zobowiązań. Kredytobiorca może wskazać wszystkie aktywne kredyty lub tylko wybrane. Ostateczna decyzja zależy przede wszystkim od tego, które rozwiązanie będzie dla niego korzystniejsze. Jest to dobry sposób na wyjście ze spirali zadłużenia, ponieważ pozwala spłacać je w szybszy sposób, a często też otrzymać niższą ratę. W ramach kredytu konsolidacyjnego można połączyć wiele zobowiązań w jedno np.: kredyt gotówkowy, samochodowy czy zadłużenie na karcie kredytowej. 

Rodzaje kredytu konsolidacyjnego

Obecnie na rynku wyróżnia się dwa główne rodzaje kredytów konsolidacyjnych. Są to: 

  • kredyt konsolidacyjny gotówkowy,
  • kredyt konsolidacyjny hipoteczny.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy przeznaczony jest na spłatę bieżących zadłużeń. Jest on prostszy do uzyskania niż kredyt konsolidacyjny hipoteczny, ponieważ wymaga znacznie mniej formalności. Kredyt konsolidacyjny gotówkowy spłaca się w krótkim czasie. Okres spłaty zadłużenia wynosi nie więcej niż 10 lat. Kredyt konsolidacyjny hipoteczny z kolei wymaga zabezpieczenia w postaci nieruchomości, która jest jednocześnie własnością kredytobiorcy. Dodatkowo, przy udzielaniu tego typu kredytu konsolidacyjnego banki wymagają zarówno podstawowych dokumentów, jak i tych związanych z zabezpieczeniem kredytu, a więc nieruchomością. Kredyt konsolidacyjny hipoteczny jest udzielany na nawet 30 lat, ponieważ łączna kwota zadłużenia jest wyższa niż w przypadku kredytu gotówkowego. Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego nieruchomością wynosi dokładnie tyle, ile jej wartość.

Zainteresuje Cię: Pożyczka dla zadłużonych - jak ją uzyskać?

Kredyt konsolidacyjny – jak to działa?

Osoba, która zdecyduje się na połączenie swoich zobowiązań w jeden kredyt konsolidacyjny, nie otrzyma pieniędzy ani do ręki, ani na konto. Mechanizm działania kredytu konsolidacyjnego różni się znacząco od tradycyjnego kredytu bankowego. Mimo że klient otrzymuje kredyt, ostatecznie to bank dysponuje pieniędzmi i to on spłaca zadłużenie klienta. Klient jedynie zleca połączenie wybranych zobowiązań i spłaca miesięczne raty według warunków ustalonych w umowie kredytu konsolidacyjnego. Może jednak zdarzyć się, że klient banku otrzyma część pieniędzy do wydania na dowolny cel, ale są to środki pieniężne z kredytu, które przewyższają łączną kwotę zadłużenia. Istnieje więc możliwość udzielenia wyższej kwoty kredytu niż suma wszystkich zadłużeń klienta.

Jest to schemat, który pozwala znacząco uprościć spłatę wielu kredytów i pożyczek. Gdy bank pozytywnie rozpatrzy wniosek kredytowy, klient banku zamiast wielu różnych rat ma jedną łączną kwotę do zapłaty. Spłata wskazanych przez dłużnika kredytów i pożyczek jest po stronie banku i to on reguluje płatności w imieniu dłużnika. Dzięki temu kredytobiorca nie musi pamiętać o wszystkich terminach spłat i wysokościach poszczególnych miesięcznych rat. W ten sposób oszczędza czas i szybciej może wyjść z zadłużenia.

Sposób na wyjście ze spirali zadłużenia

Kredyt konsolidacyjny jest często wykorzystywanym narzędziem, które pomaga uporać się z rosnącym zadłużeniem. Im więcej bierzemy kredytów, tym trudniej jest nam zapamiętać, który kredyt mamy spłacać w jakim terminie i w jakiej wysokości. Posiadanie wielu kredytów wpływa również negatywnie na ocenę zdolności kredytowej nawet w przypadku wnioskowania o niewielkie kwoty. Dobrym sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia jest skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego. Jedna rata i jasne warunki kredytowania sprawiają, że zadłużenie można znacznie prościej spłacić. Niektóre banki umożliwiają ustalenie konkretnego dnia, w którym należy opłacić miesięczną ratę. Jest to korzystne rozwiązanie z punktu widzenia dłużnika, ponieważ pomaga uniknąć sytuacji, gdy termin spłaty kredytu konsolidacyjnego przypada na kilka dni przed wypłatą.

Zdolność kredytowa a kredyt konsolidacyjny

Połączenie dotychczas zaciągniętych kredytów w jeden kredyt konsolidacyjny jest wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika, ale nie można zapominać o jednej bardzo ważnej kwestii. Mimo że kredyt konsolidacyjny udzielany jest na spłatę dotychczasowego zadłużenia, bank traktuje go jako nowe zobowiązanie. Oznacza to, że bank, podobnie jak w przypadku tradycyjnego kredytu, będzie chciał sprawdzić zdolność kredytową klienta. Działanie to ma na celu ograniczenie ryzyka kredytowego, które i tak jest wysokie w przypadku wielokrotnego zadłużenia. 

Podczas oceny wiarygodności klienta bank bierze pod uwagę szereg czynników, które wpływają na zdolność kredytową klienta. Są to m.in.:

  • sytuacja finansowa,
  • wysokość zobowiązań,
  • rodzaj zatrudnienia,
  • stan cywilny.

Poziom osiąganych dochodów oraz ich źródło to kluczowe informacje dla banku. Pozwalają one na obiektywną ocenę, czy klient jest w stanie spłacać miesięczną ratę kredytu konsolidacyjnego. Nie bez znaczenia jest również wysokość dotychczasowych zobowiązań. Bank może odmówić udzielenia kredytu konsolidacyjnego, jeśli suma wszystkich kredytów i pożyczek będzie zbyt wysoka. Na decyzję banku ma wpływ również sytuacja rodzinna i liczba osób, które utrzymuje kredytobiorca.

Kredyt konsolidacyjny czy pożyczka konsolidacyjna?

Dla wielu kredytobiorców wyjściem z zadłużenia może okazać się pożyczka konsolidacyjna. Czym różni się ona od kredytu konsolidacyjnego? Kredyt udzielany jest przez bank, natomiast pożyczki mogą być udzielane również przez instytucje pozabankowe. Działają one na podobnej zasadzie jak kredyty. Dłużnik spłaca jedną wspólną ratę, a kredytodawca zobligowany jest do spłaty wskazanych przez klienta zobowiązań. Podstawową różnicą jest to, że pożyczka konsolidacyjna nie jest udzielana przez bank, a przez prywatną firmę, która działa na rynku finansowym, ale poza sektorem bankowym.

Kredyt konsolidacyjny to rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby osób mających więcej zobowiązań. Dzięki prostemu mechanizmowi klient banku spłaca jedną wspólną ratę, a bank zajmuje się uregulowaniem poszczególnych płatności i spłatą pojedynczych zadłużeń. Warto jednak pamiętać, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Aby skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, należy otrzymać pozytywną ocenę zdolności kredytowej. Warto więc odpowiednio wcześnie złożyć wniosek w banku, jeszcze zanim pojawi się problem ze spłatą zadłużenia.

Przeczytaj również: Historia kredytowa - jak ją zbudować lub poprawić?

Podobne artykuły

Poradnik pożyczkowy

piątek, 26 sierpnia 2022

Pożyczka dla młodych – już od 18 lat?

Młodzi ludzie mają swoje potrzeby, które potrafią poważnie nadwyrężyć niejeden portfel. Dużo nauki i zwykle brak dyspozycji pracy na pełen etat sprawiają, że coraz częściej sięgają[...]

Poradnik pożyczkowy

środa, 24 sierpnia 2022

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt/pożyczkę?

W dobie coraz większej popularności internetowych przestępstw nie ma nic dziwnego w tym, że chcemy sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas kredytu lub pożyczki. Jak[...]

Poradnik pożyczkowy

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Kalkulator pożyczek – czym jest i jak może Ci pomóc?

Ludzie coraz częściej korzystają z szybkich pożyczek. Galopująca inflacja, drożejące produkty i usługi sprawiają, że koszty życia są coraz większe, niestety – w przeciwieństwie do zarobków.[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.