Zewnętrzne finansowanie dla osób bez pracy istnieje – sprawdź warunki pożyczki dla bezrobotnych

Marta Karkowska

09.12.2021

Kredyt dla bezrobotnych – czy banki go udzielają? 

Poprzez zawarcie umowy kredytu bank zobowiązuje się do przekazania na rzecz kredytobiorcy określonej sumy środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca przyjmuje z kolei na siebie obowiązek zwrotu w określonym terminie pożyczonej sumy wraz z dodatkowymi opłatami, takimi jak prowizje i opłaty, a także ma korzystać z pieniędzy w sposób zgodny z zawartą umową. 

Kredytu może udzielić tylko bank. Proces pozyskania finansowania jest skomplikowany. Bank za każdym razem dokładnie weryfikuje zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Preferowaną formą zatrudnienia w większości przypadków jest umowa o pracę. Problemy z pozyskaniem finansowania mogą mieć nawet zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło lub umowy zlecenie). Bezrobotni są w jeszcze gorszej sytuacji i nie powinni liczyć na przychylne rozpatrzenie wniosku, do którego nie zostało załączone zaświadczenie o zatrudnieniu. 

Banki zbierają informacje na temat źródeł dochodu ze względu na próbę zmniejszenia ryzyka po swojej stronie. Osoba bezrobotna stanowi dla podmiotu zbyt dużą niepewność – perspektywa, że nie będzie ona w stanie spłacić zadłużenia, jest bardzo realna. Z tego względu bank przed zawarciem umowy kredytu ustali, czy i ile zarabiasz. Pod uwagę brane są również premie i bonusy. Na tej podstawie ocenia się ryzyko niewypłacalności potencjalnego kredytobiorcy, a także stabilność jego zatrudnienia. 

Próby pozyskania pożyczki dla bezrobotnych na raty oczywiście mogą zostać podjęte, jednak szansa na pozytywną decyzję jest niewielka. Czy mimo braku pracy można liczyć na skorzystanie z innych produktów? 

Zainteresuje Cię: Pożyczka prywatna - co to? Na czym polega?

Pożyczki na dowód bez zaświadczeń dla bezrobotnych – czy to możliwe? 

Bezrobocie nie wyklucza udzielenia pożyczki, jednak proces będzie bardziej skomplikowany niż w przypadku osób zatrudnionych. Większość instytucji pożyczkowych weryfikuje status zatrudnienia potencjalnego klienta. To od szczegółowych warunków konkretnego pożyczkodawcy zależy, czy w danym przypadku zostanie wydana pozytywna decyzja. 

Osoba nieposiadająca pracy, która poszukuje pożyczkodawcy gotowego do udzielenia jej pożyczki, powinna zachować wzmożoną ostrożność. Niektóre podmioty wykorzystują trudne położenie zgłaszających się i mogą próbować narzucić im niekorzystne warunki umowy. Bardzo wysokie oprocentowanie i liczne dodatkowe koszty to tylko niektóre z zapisów, które mogą pojawić się w tego typu umowach. 

Z drugiej strony poszczególne przedsiębiorstwa udzielające pożyczek same kształtują swoje warunki. W ten sposób może się okazać, że bezrobotny otrzyma równie dobre bądź nawet lepsze propozycje niż zatrudniony. 

Korzystaj tylko z usług sprawdzonych pożyczkodawców, którzy działają na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim. Warto, aby dany usługodawca dysponował renomowanymi certyfikatami. Do przykładowych należy ten wydawany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce czy Biuro Informacji Gospodarczej. 

Warunki pożyczki dla bezrobotnych

Zastanawiasz się, na co możesz liczyć jako bezrobotny? Istnieją podmioty, które udzielają pożyczek dla niepracujących, a ich warunki mogą być atrakcyjne

Jedną z głównych zalet pożyczki jest prostota procesu ubiegania się o finansowanie. Chęć skorzystania z oferty pożyczkodawcy oferującego produkty dla bezrobotnych możesz często zgłosić online. Jeśli znajdziesz taką propozycję, nie będziesz musiał wychodzić z domu ani spotykać się z konsultantem. Oszczędzisz w ten sposób czas. 

W odróżnieniu od kredytów nie musisz podawać celu zawierania umowy. Wybieraj oferty, w których koszty finansowania są przejrzyste. Jasne warunki umowy to duże ułatwienie zwłaszcza dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia ze specyfiką pożyczek.

O ile brak stałego zatrudnienia z dużą dozą prawdopodobieństwa pozbawi Cię możliwości zaciągnięcia kredytu, to w przypadku niektórych pożyczkodawców ten problem nie wystąpi. 

Zawrzeć umowę pożyczki możesz czasami niezależnie od swojego statusu zawodowego. To ciekawe rozwiązanie dla uczniów, studentów, emerytów czy rencistów. Wymogiem jest zazwyczaj posiadanie zdolności kredytowej.

Nawet jeśli masz status osoby bezrobotnej, możesz znaleźć oferty pożyczek dla siebie. Rynek pożyczek jest szeroki, należy jedynie zachować ostrożność podczas wyboru konkretnej oferty.

Przeczytaj również: Pożyczka dla młodych - jak ją uzyskać?


Źródła:

  1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.). 

Podobne artykuły

Poradnik pożyczkowy

piątek, 26 sierpnia 2022

Pożyczka dla młodych – już od 18 lat?

Młodzi ludzie mają swoje potrzeby, które potrafią poważnie nadwyrężyć niejeden portfel. Dużo nauki i zwykle brak dyspozycji pracy na pełen etat sprawiają, że coraz częściej sięgają[...]

Poradnik pożyczkowy

środa, 24 sierpnia 2022

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt/pożyczkę?

W dobie coraz większej popularności internetowych przestępstw nie ma nic dziwnego w tym, że chcemy sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas kredytu lub pożyczki. Jak[...]

Poradnik pożyczkowy

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Kalkulator pożyczek – czym jest i jak może Ci pomóc?

Ludzie coraz częściej korzystają z szybkich pożyczek. Galopująca inflacja, drożejące produkty i usługi sprawiają, że koszty życia są coraz większe, niestety – w przeciwieństwie do zarobków.[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.