Pożyczka dla młodych – warunki, dokumenty, możliwe kwoty

Marta Drzazga

08.12.2021

Najnowsze dane zgromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej wskazują na rosnącą liczbę pożyczek pozabankowych. Średnia kwota, o którą wnioskują klienci firm pożyczkowych, to nieco ponad 2500 zł. Dla osób wkraczających w dorosłe życie jest to często najlepszy – obok kredytów studenckich – sposób na otrzymanie dodatkowego zastrzyku gotówki. Aby dostać kredyt w banku, trzeba być osobą pełnoletnią, jednak ukończenie 18. roku życia to zbyt mało, aby wniosek o pożyczkę został rozpatrzony pozytywnie. Banki weryfikują swoich klientów przede wszystkim pod kątem zdolności kredytowej, której młodzi dorośli zazwyczaj jeszcze nie posiadają.

Pożyczka dla młodych – gdzie ją otrzymać i na jaką kwotę można liczyć?

O pożyczkę dla młodych najlepiej starać się w instytucjach pozabankowych. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda z nich jest skłonna zaoferować dodatkową gotówkę osobom, które dopiero co ukończyły 18 lat. W regulaminach wielu firm pożyczkowych minimalny wiek ustalany jest na poziomie 20–25 lat. 

Z internetowych rankingów wynika, że najmłodsi pożyczkobiorcy mogą liczyć na dodatkową gotówkę w stosunkowo niewielkiej kwocie. Najczęściej są to sumy od kilkuset do 5000 zł. Jednak wśród instytucji pozabankowych znajdą się też takie, które oferują dużo większe pożyczki. Młodzi dorośli mogą starać się nawet o 20 tys. zł, jednak muszą liczyć się z krótkim czasem na spłatę zobowiązania. Większość chwilówek dla młodych trzeba będzie oddać w ciągu paru miesięcy. Zdarzają się jednak oferty, które wydłużają czas na uregulowanie długu nawet do kilku lat. 

Jeśli młoda osoba podjęła już pracę, wykazuje stały dochód i posiada własne konto bankowe, może liczyć na większą przychylność również ze strony banku. Znane są przecież historie ludzi, którzy mimo bardzo młodego wieku odnieśli duży sukces finansowy. W takich sytuacjach wiek nie jest raczej traktowany jako przeszkoda. 

Zainteresuje Cię: Pożyczka dla bezrobotnych - jak ją uzyskać?

Pożyczka dla młodych – jakie warunki trzeba spełnić?

Wielu młodych ludzi zastanawia się, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę w instytucji pozabankowej. Błędnym przekonaniem jest, że wystarczy okazać dowód osobisty potwierdzający tożsamość oraz fakt osiągnięcia pełnoletności. Taka praktyka nieuchronnie prowadziłaby do nadużyć, wyłudzeń i wykorzystywania kradzionych dowodów do brania pożyczek. Z tego powodu firmy pożyczkowe takie jak np. 10online określają minimum formalności koniecznych do otrzymania dodatkowej gotówki. 

Aby wziąć pożyczkę dla młodych, trzeba spełnić pewne wymogi:

  • Należy wypełnić wniosek – można zrobić to w siedzibie firmy, online lub podczas rozmowy z konsultantem.
  • Należy okazać ważny dowód osobisty – potwierdzenie tożsamości to kluczowy etap w procesie starania się o pożyczkę w banku lub instytucji pozabankowej. 
  • Trzeba podać numer konta bankowego – jest to element weryfikacji tożsamości. Za pomocą specjalnych systemów i algorytmów firmy pożyczkowe mogą zalogować się do bankowości elektronicznej i zobaczyć, jak wyglądały ostatnie transakcje danej osoby.

Kwestie formalne są tu dużo mniej skomplikowane w porównaniu z analizą finansową, którą przeprowadzają banki. Otrzymanie pożyczki dla młodych jest możliwe bez zaświadczeń z pracy lub uczelni.

Kredyt dla młodych – kiedy można go uzyskać?

Banki z reguły nie udzielają kredytów gotówkowych młodym osobom, które dopiero ukończyły 18 lat i nie wykazują jeszcze stałego dochodu. Stypendium naukowe z uczelni lub alimenty nie są brane pod uwagę przy określaniu zdolności kredytowej. Sytuacja zmienia się w momencie, gdy młody dorosły rozpoczął już pracę i może udokumentować swój staż, przedstawiając umowę z pracodawcą. Najbardziej wartościowa jest umowa o pracę, ponieważ gwarantuje ona największą stabilność zatrudnienia.

O kredyt dla młodych mogą starać się absolwenci kierunków, które dają dobre perspektywy na rynku pracy. Nie oznacza to, że młody lekarz czy prawnik będzie mógł otrzymać wysoki kredyt tuż po studiach. Jednak stabilność zatrudnienia i wysokie płace w tych sektorach pozwalają dość szybko starać się o kredyt gotówkowy, a nawet hipoteczny.

Inne formy pożyczek dla młodych

Młode osoby często potrzebują dodatkowej gotówki na realizację celów takich jak edukacja czy zakup własnego mieszkania. Obok kredytów gotówkowych i pożyczek w instytucjach pozabankowych mają też inne możliwości. Wśród popularnych opcji są np.:

  • Kredyt studencki – jest to państwowa pożyczka wypłacana w ustalonych przez studenta ratach miesięcznych w przedziale ok. 400–1000 zł. Spłata zobowiązania rozpoczyna się dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. Jeśli student osiągał wybitne wyniki w nauce, może ubiegać się o umorzenie kredytu w wymiarze 50%. Ta forma pożyczki wymaga spełnienia kryterium dochodowego.
  • Wsparcie rządowe – warto monitorować aktualne programy skierowane do młodych. Przykładem może być „Mieszkanie dla młodych”. W latach 2014–2018 skorzystało z niego ponad 220 tys. młodych ludzi, którzy otrzymali dofinansowanie wkładu własnego wymaganego do kredytu na mieszkanie.

Przeczytaj również: Darmowa pożyczka - co to? Na co warto zwrócić uwagę?


Źródła:

  1. Biuro Informacji Kredytowej, Analizy rynkowe https://media.bik.pl/analizy-rynkowe (dostęp z 27.10.2021)
  2. Kredyt studencki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie (dostęp z 27.10.2021)
  3. Mieszkanie dla młodych, raport https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/mieszkanie-dla-mlodych

Podobne artykuły

Poradnik pożyczkowy

piątek, 26 sierpnia 2022

Pożyczka dla młodych – już od 18 lat?

Młodzi ludzie mają swoje potrzeby, które potrafią poważnie nadwyrężyć niejeden portfel. Dużo nauki i zwykle brak dyspozycji pracy na pełen etat sprawiają, że coraz częściej sięgają[...]

Poradnik pożyczkowy

środa, 24 sierpnia 2022

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt/pożyczkę?

W dobie coraz większej popularności internetowych przestępstw nie ma nic dziwnego w tym, że chcemy sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas kredytu lub pożyczki. Jak[...]

Poradnik pożyczkowy

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Kalkulator pożyczek – czym jest i jak może Ci pomóc?

Ludzie coraz częściej korzystają z szybkich pożyczek. Galopująca inflacja, drożejące produkty i usługi sprawiają, że koszty życia są coraz większe, niestety – w przeciwieństwie do zarobków.[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.