Pożyczki prywatne jako alternatywa dla instytucji parabankowych i tradycyjnych kredytów

Marta Karkowska

07.12.2021

Czym jest pożyczka prywatna? 

Pożyczka prywatna to finansowanie udzielane przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie zostało ukształtowane na podstawie ogólnych przepisów dotyczących umowy pożyczki. Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego przy zawarciu umowy pożyczki po stronie pożyczkodawcy powstaje zobowiązanie do przeniesienia na pożyczkobiorcę umówionej ilości pieniędzy bądź rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, natomiast pożyczkobiorca przyjmuje na siebie obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy, które charakteryzować się będą tą samą jakością i gatunkiem. Nie ma tu mowy o stosunku jednostronnie ani dwustronnie profesjonalnym. 

Umowę pożyczki mogą tym samym zawrzeć także dwie osoby prywatne. Pożyczka znacznie różni się od kredytu, gdzie jedynym podmiotem udostępniającym kapitał może być bank. Szansa przekazania również rzeczy oznaczonych co do gatunku (łatwo zamiennych, np. węgla) oraz brak rozbudowanych formalności sprawiają, że jest to często wybierana forma finansowania przez osoby w różnym wieku i z różnych środowisk. 

Pożyczkę prywatną można udzielić na przykład rodzinie czy przyjaciołom. Decyduje się na to jednak coraz więcej osób niepowiązanych ze sobą w żaden sposób. W takim układzie pożyczkodawca dąży do uzyskania zarobku z posiadanych środków, najczęściej w formie oprocentowania. Pożyczkobiorca oszczędza sobie z kolei konieczności przejścia weryfikacji zdolności kredytowej czy dopełnienia innych warunków formalnych. Dla wielu osób prywatna pożyczka to jedyna szansa na pozyskanie dodatkowych środków. 

Formalności w trakcie zawierania pożyczek prywatnych 

Pożyczka prywatna nie wymaga zachowania szczególnej formy. Jeśli jej wartość przekracza 

1000 złotych, to należy zachować formę dokumentową (art. 720 § 2 k.c.). Brak dopełnienia tego warunku nie powoduje jednak nieważności umowy. 

W praktyce w umowie pożyczki prywatnej warto zamieścić postanowienia, które jak najlepiej zabezpieczą indywidualne interesy. Strony powinny już na początku ustalić m.in. kwotę pożyczki, oprocentowanie (jeśli chcą je zastrzec) oraz termin spłaty. W przypadku pożyczki prywatnej równość stron umowy jest zdecydowanie częściej spotykana. Dzięki temu poszczególne postanowienia mogą być indywidualnie negocjowane, a stosunek prawny nie jest determinowany przez sztywno ustalone zasady i zwyczaje. 

Dla kogo przeznaczone są pożyczki prywatne?

Pozabankowa pożyczka prywatna bez BIK i KRD jest przeznaczona przede wszystkim dla osób o niskiej zdolności kredytowej. Zaciągając kredyt lub pożyczkę, w większości przypadków jesteś szczegółowo weryfikowany. Proces ma na celu ustalenie, jakie istnieje prawdopodobieństwo, że spłacisz zadłużenie w terminie.

Jeśli w bazie Biura Informacji Kredytowej masz złą historię albo jesteś w Krajowym Rejestrze Dłużników, to Twoje szanse na uzyskanie finansowania w tradycyjnej formie są niewielkie. Pożyczka prywatna może być dla Ciebie jedyną szansą na szybki dopływ gotówki.

Podstawowe zalety pożyczek prywatnych

Główną zaletą prywatnych pożyczek jest duża elastyczność. Warunki umowy mogą być praktycznie dowolnie obrane. Nie musisz obawiać się również o konieczność spełnienia rygorystycznych wymagań w zakresie swojej sytuacji finansowej. Pożyczka prywatna dla zadłużonych to idealne rozwiązanie. Możesz ją uzyskać nawet, jeśli dotychczas nie spłacałeś w terminie swoich zobowiązań.

Pożyczki prywatne występują w wielu wariantach. Wiele z nich można zawrzeć przez internet. Pożyczka prywatna online może zostać sfinalizowana nawet w jeden dzień. Do popularnych zabezpieczeń spłaty należy m.in. weksel oraz zastaw. Jeśli nie będziesz spłacać pożyczki w terminie, to pożyczkodawca będzie uprawniony do przejęcia przedmiotu zabezpieczenia bądź przedstawienia weksla do zapłaty. W praktyce jednak w razie potrzeby powinieneś bez trudu znaleźć również pożyczkę prywatną od ręki. W takim wypadku musisz się jednak liczyć z wyższymi kosztami.

Na co uważać, decydując się na zaciągnięcie pożyczki prywatnej?

Uczciwa pożyczka prywatna może być źródłem korzyści. Jednocześnie decydując się na skorzystanie z takiej formy finansowania, należy zachować wzmożoną ostrożność.

Pamiętaj, że zwykli prywatni pożyczkodawcy nie podlegają pod szczegółowe wymogi ustawowe w zakresie bezpieczeństwa klientów, tak jak na przykład firmy pożyczkowe działające na podstawie Ustawy o kredycie konsumenckim. Wybieraj tylko sprawdzonych pożyczkodawców, o ugruntowanej pozycji na rynku.

Za każdym razem podczas podpisywania umowy dokładnie zapoznaj się z jej treścią. Niektórzy nieuczciwi pożyczkodawcy narzucają bardzo wysokie oprocentowania lub starają się ukryć dodatkowe opłaty. Decydując się na zawarcie umowy pożyczki prywatnej, musisz być w pełni świadomy warunków spłaty. Konieczne jest, abyś wyraził na nie zgodę.

Uważaj również na weksle in blanco. Ten rodzaj zabezpieczenia akceptuj tylko łącznie z odpowiednio sformułowaną deklaracją wekslową, która zabezpieczy Twoje interesy. Wypełnienie weksla in blanco wedle uznania pożyczkodawcy może bowiem narazić Cię na ogromne straty finansowe.

Gdzie szukać ofert zaciągnięcia pożyczki prywatnej?

Nie spotkałeś się dotychczas z ofertą pożyczki prywatnej? Nie oznacza to jednak, że taka forma finansowania jest trudno dostępna. Jeśli wiesz, gdzie szukać propozycji udzielenia pożyczki, to możesz natrafić na spory wybór dostępnych opcji.

Jednym z głównych rozwiązań w tym zakresie są strony internetowe i portale społecznościowe. Pożyczki prywatne oferowane są również w prasie, a także na plakatach i ulotkach pojawiających się w miejscach ogólnodostępnych. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest również oferta odwrócona, w której to Ty podajesz warunki, na których chcesz zawrzeć umowę, a chętni zgłaszają się do Ciebie.


Źródła:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.), 
  3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

Podobne artykuły

Poradnik pożyczkowy

piątek, 26 sierpnia 2022

Pożyczka dla młodych – już od 18 lat?

Młodzi ludzie mają swoje potrzeby, które potrafią poważnie nadwyrężyć niejeden portfel. Dużo nauki i zwykle brak dyspozycji pracy na pełen etat sprawiają, że coraz częściej sięgają[...]

Poradnik pożyczkowy

środa, 24 sierpnia 2022

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt/pożyczkę?

W dobie coraz większej popularności internetowych przestępstw nie ma nic dziwnego w tym, że chcemy sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas kredytu lub pożyczki. Jak[...]

Poradnik pożyczkowy

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Kalkulator pożyczek – czym jest i jak może Ci pomóc?

Ludzie coraz częściej korzystają z szybkich pożyczek. Galopująca inflacja, drożejące produkty i usługi sprawiają, że koszty życia są coraz większe, niestety – w przeciwieństwie do zarobków.[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.